Demo ukázka - free.fanet.cz
Fakturace Net Fakturace Net

Demo ukázka - free.fanet.cz

Seznam členění DPH, zkratky DPH, Kod plnění

 
Zkratka Popis členění DPH Typ
Kolonka v Priznani DPH Kod Plneni
_Ř210,215 Uskut.zdan.plnění tuzemsko Uskutečněná
Dodání zboží nebo poskyt. služby s místem plnění v tuz. (vč. zaslání zboží do jiného čl. státu do reg. limitu)
_Ř220,225 Pořízení zboží z jiného člen.státu Uskutečněná
Pořízení zboží z jiného člen. státu (vč. dopr. prostředku od osoby registr. k dani v jiném čl. státě)
_Ř230,235 Poskytnutí služby osobou reg.k dani Uskutečněná
Přijetí služby od osoby registrované k dani v jiném členském státě
_Ř240,245 Zasílání zboží z jiného člen.státu s místem plnění Uskutečněná
Zasílání zboží z jiného člen.státu s místem plněním v tuzemsku (platné do 31.12.2008)
_Ř250 Pořízení dopr.prostředku - od osob reg.k dani Uskutečněná
Pořízení dopr.prostředku - od osob reg.k dani v jiném čl.státě (platné do 31.12.2008)
_Ř255 Pořízení dopr.prostředku - od osob nereg.k dani Uskutečněná
Pořízení nového dopravního prostředku - od osoby neregistrované k dani v jiném čl. státě
_Ř260,265 Dovoz zboží Uskutečněná
Dovoz zboží
_Ř270,275 Poskytnutí služby zahraniční osobou povin. k dani Uskutečněná
Ost. zdaň. plnění, u kterých je povinen přiznat daň plátce (např. poskyt. služby zahr. osobou povinnou k dani)
_Ř310,315 Přij.zdan.plnění tuzemsko - nárok na odpočet Přijatá
Z přijatých zdanitelných plnění od plátců (tuzemsko) - v plné výši
_Ř310,315K Přij.zdan.plnění tuzemsko - krác. nárok na odpočet Přijatá
Z přijatých zdanitelných plnění od plátců (tuzemsko) - krácený odpočet
_Ř320,325 Pořízení zboží z jiného členského státu Přijatá
Pořízení zboží z jiného členského státu (platné do 31.12.2008)
_Ř320,325K Pořízení zboží z jiného členského státu - krác.nár Přijatá
Pořízení zboží z jiného členského státu - krác.nár. (platné do 31.12.2008)
_Ř330,335 Poskytnutí služby osobou reg.k dani Přijatá
Poskytnutí služby osobou reg.k dani v jiném člen.státě (platné do 31.12.2008)
_Ř330,335K Poskytnutí služby osobou reg.k dani - krác. Přijatá
Poskytnutí služby osobou reg.k dani v jiném člen.státě - krác.nár. (platné do 31.12.2008)
_Ř340,345 Dovoz zboží Přijatá
Při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad - v plné výši
_Ř340,345K Dovoz zboží - krác.nár. Přijatá
Při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad - krácený odpočet
_Ř350,355 Poskytnutí služby zahraniční osobou Přijatá
Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (platné do 31.12.2008)
_Ř350,355K Poskytnutí služby zahraniční osobou - krác. Přijatá
Poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani - krác.nár. (platné do 31.12.2008)
_Ř360 Pořízení dopr.prostředku - od osob reg.k dani Přijatá
Pořízení dopr.prostředku - od osob reg.k dani v jiném čl.státě (platné do 31.12.2008)
_Ř360K Pořízení dopr.prostředku - od osob reg. - krác. Přijatá
Pořízení dopr.prostředku - od osob reg.k dani v jiném čl.státě - krác.nár. (platné do 31.12.2008)
_Ř365 Pořízení dopr.prostředku - od osob nereg.k dani Přijatá
Pořízení dopr.prostředku - od osob nereg.k dani v jiném čl.státě (platné do 31.12.2008)
_Ř365K Pořízení dopr.prostředku - od osob nereg.- krác. Přijatá
Pořízení dopr.prostředku - od osob nereg.k dani v jiném čl.státě - krác.nár. (platné do 31.12.2008)
_Ř410 Dodání zboží do jiného členského státu Uskutečněná
Dodání zboží do jiného čl. státu (vč. dopr. prostředku osobě registrované k dani v jiném čl. státě) 0 - Dodání zboží
_Ř420 Dodání dopr.prostředku - osobě reg.k dani Uskutečněná
Dodání dopr.prostředku - osobě reg.k dani v jiném čl.státě (platné do 31.12.2008) 0 - Dodání zboží
_Ř425 Dodání dopr.prostředku - osobě nereg. Uskutečněná
Dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném členském státě
_Ř430 Vývoz zboží Uskutečněná
Vývoz zboží
_Ř440 Osvob.od daně s nárokem na odp.(služby, § 67 - 70) Uskutečněná
Ostatní uskutečnění plnění s nárokem na odpočet daně
_Ř510 Osvob.plnění mimo tuzemsko, nárok na odpoč. Uskutečněná
Uskutečněná zdanitelná plnění osvobozená, příp. se zdanitelným plněním mimo tuzemsko
_Ř520 Osvob.plnění mimo tuz., nárok na odpoč.neovl.koef. Uskutečněná
Uskutečněná zdanitelná plnění osvobozená, příp. se zdanitelným plněním mimo tuzemsko
_Ř530 Osvob.plnění bez nároku na odpočet Uskutečněná
Uskutečněná zdanitelná plnění osvobozená, příp. se zdanitelným plněním mimo tuzemsko
_Ř540 Osvob.plnění bez nároku na odpočet, neovl.koef. Uskutečněná
Uskutečněná zdanitelná plnění osvobozená, příp. se zdanitelným plněním mimo tuzemsko
_Ř600 Vrácení daně Přijatá
Vrácená daň fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží
_Ř730 Daň na výstupu Uskutečněná
Daň na výstupu
_Ř810 Pořízení zboží prostřední osobou (Souhrn.hlášení) Přijatá
Zjednodušený postup při dodání zboží formou třístran. obchodu prostřední osobou - pořízení zboží
_Ř815 Dodání zboží prostřední osobou (Souhrn.hlášení) Uskutečněná
Zjednodušený postup při dodání zboží formou třístran. obchodu prostřední osobou - dodání zboží 2 - Třístranné obchody
Ř 0 P Doklady bez vlivu na DPH (na vstupu) Přijatá
Neovlivňuje přiznání k DPH
Ř 0 U Doklady bez vlivu na DPH (na výstupu) Uskutečněná
Neovlivňuje přiznání k DPH
Ř 1,2 Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku Uskutečněná
Dodání zboží nebo poskyt. služby s místem plnění v tuz. (vč. zaslání zboží do jiného čl. státu do reg. limitu)
Ř 10 Dodání zlata podle zvláštního režimu Uskutečněná
Dodání zlata podle zvláštního režimu
Ř 11,12 Ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň plátce při jejich přijetí Uskutečněná
Ost. zdaň. plnění, u kterých je povinen přiznat daň plátce (např. poskyt. služby zahr. osobou povinnou k dani)
Ř 20 Dodání zboží do jiného členského státu Uskutečněná
Dodání zboží do jiného čl. státu (vč. dopr. prostředku osobě registrované k dani v jiném čl. státě) 0 - Dodání zboží
Ř 21 Poskytnutí služeb s místem plnění mimo tuzemsko osobě reg. k dani v jiném čl. státě Uskutečněná
Poskytnutí služeb s místem plnění mimo tuzemsko osobě reg. k dani v jiném čl. státě 3 - Dodání služeb
Ř 22 Vývoz zboží Uskutečněná
Vývoz zboží
Ř 23 Dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném členském státě Uskutečněná
Dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném členském státě
Ř 24 Zasílání zboží do jiného členského státu Uskutečněná
Zasílání zboží do jiného čl. státu (plátce překročil reg. limit nebo místo plnění je v jiném čl. státě)
Ř 25 Ostatní uskutečnění plnění s nárokem na odpočet daně Uskutečněná
Ostatní uskutečnění plnění s nárokem na odpočet daně
Ř 3,4 Pořízení zboží z jiného členského státu Uskutečněná
Pořízení zboží z jiného člen. státu (vč. dopr. prostředku od osoby registr. k dani v jiném čl. státě)
Ř 30 P Dodání zboží formou třístran. obchodu prostřední osobou - pořízení zboží Přijatá
Zjednodušený postup při dodání zboží formou třístran. obchodu prostřední osobou - pořízení zboží
Ř 30 U Dodání zboží formou třístran. obchodu prostřední osobou - dodání zboží Uskutečněná
Zjednodušený postup při dodání zboží formou třístran. obchodu prostřední osobou - dodání zboží 2 - Třístranné obchody
Ř 40,41 Z přijatých zdaň. plnění od plátců - tuzemsko (bez vlivu na majetek) Přijatá
Z přijatých zdanitelných plnění od plátců (tuzemsko) - v plné výši

 

FakturaceNet - online agenda    FaNet - online agenda
FUNKCE - Úvod | Obrazovky vše | Přihlásit | Registrace | o firmě, spolupráce | ceny a provize
ÚČETNICTVÍ - Banky SWIFT, BIC | K.Symboly | Osnova | Členění DPH | Předkontace
DIAGRAMY, NÁVODY - Příjemka na sklad | Výdejka ze skladu | Fakturace Základní Schema | Příjem sklad TXT | Výdej sklad TXT
Webhosting-domeny.info Webhosting-domeny.info PageRank Seo servis Rank CZ